Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээБагануур дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын сангийн статистик 2024 оны эхний 5 сарын байдлаар

Багануур дүүргийн нийгмийн даатгалын газрын сангийн статистик 2024 оны эхний 5 сарын байдлаар