Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээДаатгуулагчийн буландаа номын сан байгуулахыг уриаллаа

Даатгуулагчийн буландаа номын сан байгуулахыг уриаллаа

“Танд ойрхон-Найрсаг үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд Баянхонгор аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн хамт олон угтах үйлчилгээний танхимдаа бичил номын сан байгуулжээ.

Хэлтсийн ажилтнуудын санаачилга хандивын номоор бүрдсэн энэ хэсгийг үйлчилгээ авахаар ирсэн даатгуулагч, ажил олгогчид ашиглаж болох бөгөөд тус үйл ажиллагааг бусад хэлтсүүд дэмжин хэрэгжүүлэхийг уриалж байна.