Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021

Мэдээлэл

Нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор Дорнод аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн ажилтнуудад Чанарын удирдлагын тогтолцооны олон улсын ISO- 9001 стандартыг нэвтрүүлэх сургалтыг НДЕГазар, МБТөв хамтран зохион байгуулав.

 

2014.11.11