Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээНийгмийн даатгалын ажилтнууд мэргэшсэн нягтлан бодогчдын сургалтанд хамрагдлаа

Нийгмийн даатгалын ажилтнууд мэргэшсэн нягтлан бодогчдын сургалтанд хамрагдлаа

 

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институттай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний дагуу Нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн 14 байгууллагын нягтлан бодох мэргэжлээр ажиллах сонирхолтой 25 ажилтныг 2013 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийг хүртэл 14 хоногийн мэргэшсэн нягтлан бодогчдын шалгалтын өмнөх сургалтад хамруулав.

Эдгээр ажилтнуудад Мэргэшсэн нягтлан бодргчдын институтийн мэргэжлийн багш нар баталсан хөтөлбөрийн дагуу 14 хоногийн хугацаанд 104 цагийн хичээл заасан бөгөөд энэхүү сургалтад хамрагдсан дээрх ажилтнууд амжилттай суралцаж төгслөө.