Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээНийгмийн даатгалын байгууллагын архив хариуцсан ажилтнууд мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдаж байна

Нийгмийн даатгалын байгууллагын архив хариуцсан ажилтнууд мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдаж байна

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Архивын ерөнхий газартай хамтран 2018 оны 02 дугаар сарын 21-23-ны өдрүүдэд “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх ажлын арга зүй” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна.

Сургалтад Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар болон 21 аймаг, 9 дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн архив хариуцсан ажилтнууд хамрагдаж байна.

 

 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР