Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээНийгмийн даатгалын салбарт “олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо iso 9001:2008 стандарт- залуусын манлайлал” зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын салбарт “олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо iso 9001:2008 стандарт- залуусын манлайлал” зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын салбарт Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008 стандартыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх Удирдах хорооНийгмийн даатгалын залуу мэргэжилтнүүдийн клубтэй хамтран Булган, Орхон, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгуудын Нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд “Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008 стандарт- Залуусын манлайлал”  зөвлөлдөх уулзалтыг 2015 оны 8 дугаар сарын 20-21-ны өдрүүдэд  зохион байгуулав.

Энэхүү уулзалтанд НДЕГ-ынЧанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх Удирдах хорооны дарга,  Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дарга  П.Мөнхтулга, чанарын менежер Э.Эрдэнэтуул, Сургалт сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга Д.Эрдэнэбат болон НДЕГ-ын дэргэдэх “Нийгмийн даатгалын залуу мэргэжилтнүүдийн клуб”-ын  гишүүд, Булган,Орхон, Дархан-уул, Сэлэнгэ аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд нийт 120 гаруй  ажилтнууд оролцов.

Энэхүү уулзалтаар:

  • Чанар, чанарын удирдлагын тогтолцооны ерөнхий ойлголт;
  • Үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг  нэмэгдүүлэх олон улсын арга хэрэгсэл;
  • Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO9001:2008 стандартыг НДЕГ-т хэрэгжүүлж байгаа үйл явц;
  • Нийгмийн даатгалын залуу мэргэжилтнүүдийн клубын танилцуулга, үйл ажиллагаа, залуусын манлайлал-гадаад улсад тэтгэлэгээр суралцах боломж бололцоо;
  • Эрүүл мэндийн даатгалын тухай  хуулийн  өөрчлөлт;
  • Хүний нөөцийн менежмент зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл өгч, цаашид нийгмийн даатгалын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд залуусын оролцоо, манлайллыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр орон нутгийн нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтнуудтай харилцан санал солилцов.

Мөн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд уулзалтад оролцогч “Нийгмийн даатгалын залуу мэргэжилтнүүдийн клуб”-ын нийт гишүүдСэлэнгэ аймгийн Ерөө голын эрэг дагуух 200 метр газрын хог хаягдлыг цэвэрлэн зориулалтын хогын цэгт хүргүүлэв.

Ийнхүү зөвлөлдөх уулзалтыг амжилттай зохион байгуулж, цаашид нийгмийн даатгалын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах,  Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008 стандартыг нэвтрүүлэхэд нийгмийн даатгалын салбарын залуу мэргэжилтнүүдийн оролцоо, үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2008 стандарт- залуусын манлайлал”  зөвлөлдөх уулзалтыг нийт  аймаг, дүүргүүдийн НДХ-т хийхээр төлөвлөж байна. Уулзалтыг санаачлан зохион байгуулсан НДЕГ-ын дэргэдэх “Нийгмийн даатгалын залуу мэргэжилтнүүдийн клуб”-ын удирдлага, нийт гишүүд, уулзалтад идэвх, санаачлагатай оролцсон Булган, Орхон, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгуудын Нийгмийн даатгалын хэлтсүүдийн нийт хамт олонд талархал илэрхийлье.

НДЕГ-ын Чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх Удирдах хороо

Нийгмийн даатгалын залуу мэргэжилтнүүдийн клуб