Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээОршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүллээ

Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүллээ

Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 36 сараас доошгуй хугацаагаар төлсөн даатгуулагч ердийн евчин, ахуйн ослын улмаас нас барсан тохиолдолд Нийгмийн даатгалын сангаас нэг удаа оршуулгын тэтгэмж олгодог. Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээ 620 мянган төгрөг байсныг 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор 1 сая төгрөг болгон нэмэгдүүллээ. Амьдралын өртөг улам бүр нэмэгдэж байгаа өнөөгийн нөхцөлд өмнө тогтоосон тэтгэмжийн хэмжээ буяны ажилд хангалттай хүрэлцэхгүй байна гэж үзэн ийнхүү шийдвэрлэсэн байна.