Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээТөрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийн сургагч багш бэлтгэх цахим сургалт эхэллээ

Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийн сургагч багш бэлтгэх цахим сургалт эхэллээ

Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын яамСангийн яам, Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийн баг хамтран зохион байгуулж буй тус сургалтад Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын харъяа төсвийн байгууллагуудын хүний нөөцийн мэргэжилтэн, цалин хөлс хариуцсан нягтлан бодогч нар цахимаар хамрагдаж байна.

Төрийн албаны зөвлөлийн Хүний нөөцийн удирдлагын систем, Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын харъяа төсвийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх, системийн хэрэглээг тогтмолжуулах нь сургалтын  зорилго бөгөөд 3 өдөр үргэлжилнэ.