Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрУдирдлагын мэндчилгээ

Удирдлагын мэндчилгээ

IMG_4293

Эрхэм иргэд, даатгуулагч, ажил олгогч, Та бүхнийхээ амгаланг айлтгая.

      Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын газар нь Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлэх, ажил олгогч, даатгуулагчдыг нийгмийн даатгалд хамруулах, нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, зардлыг хуулиар тогтоосон  хугацаанд олгох, цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

           Нийгмийн даатгалын байгууллага нь иргэд, даатгуулагч, ажил олгогч Та бүхэндээ үйлчилгээгээ чирэгдэлгүй шуурхай үзүүлэх зорилгоор цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан гаргах, сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах, шимтгэлээ төлөх, ажилгүйдлийн, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны жирэмсний, амаржсаны тэтгэмжийг олгох, тэтгэврийг өөрчлөн тогтоох зэрэг үйлчилгээг  цахим хэлбэрт шилжүүлэх, мөн даатгуулагч шимтгэл төлөлтөө хянах, нэрийн дансны орлогын болон авсан тэтгэвэр, тэтгэмжийн мэдээллийг “Нийгмийн даатгал” аппликейшн, “Даатгуулагчийн веб” програм ашиглан авах боломжийг бүрдүүлээд байна. 

            Нийгмийн даатгалын байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээ, мэдээ, мэдээллийг  түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор нийгмийн даатгалын байгууллагын цахим хуудсыг шинэчлэн Нийгмийн даатгалын байгууллагын эрхэм зорилго, хэтийн зорилго, чанарын бодлого, ажилтны эрхэмлэх үнэ цэнэ, нийгмийн даатгалын байгууллагын бүтэц, газар, хэлтсүүдийн мэдээлэл, хууль эрх зүй, нийгмийн даатгалын байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээ, шилэн данс, статистик мэдээлэл зэргийг багтаасан болно. 

             Иргэд, даатгуулагч, ажил олгогч Та бүхэн манай цахим хуудаснаас нийгмийн даатгалын цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг цаг хугацаа, орон зай харгалзахгүй түргэн шуурхай авах, нийгмийн даатгалын талаарх санал хүсэлтээ илэрхийлэх боломжтой юм. 

        БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА Р.ӨНӨРЖАРГАЛ