Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээХүүхдээ асрах чөлөөтэй байгаа эхэд шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлж байна

Хүүхдээ асрах чөлөөтэй байгаа эхэд шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлж байна

Хүүхдээ 3 нас хүртэл асрах чөлөөтэй байгаа эхэд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлж эхэллээ. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн дагуу жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эрх нь үүссэн сайн дурын даатгуулагч эхийн хүүхдээ асрах хугацаанд шимтгэлийн 50 хувийг тэтгэмжийн даатгалын сангаас; бусад эхийн шимтгэлийн 50 хувийг улсын төсвөөс хариуцан төллөө. Хуулийн үйлчлэлд 17140 эх хамрагдаж шимтгэлийн хөнгөлөлтөд 3.1 тэрбум төгрөг зарцууллаа.