Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээЭрүүл мэндийн даатгалын асуудлаар сургалт зохион байгуулав

Эрүүл мэндийн даатгалын асуудлаар сургалт зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын газраас 2016 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр дотоодын сургалтын зохион байгууллаа. Сургалтанд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 90 ажилтан албан хаагч оролцлоо. “Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд” сэдвээр ЭМДГ-ын мэргэжилтэн Б.Энхболор, “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй  тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн жагсаалт”, түүнд хяналт тавих журам сэдвээр ЭМДГ-ын ахлах мэргэжилтэн Н.Хишигсүрэн, “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт” сэдвээр ЭМДГ-ын мэргэжилтэн О.Батжаргал нар хичээл зааж мэдээлэл өгөв.