Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээЭрүүл мэндийн даатгалын сангаас нэг даатгуулагчид үзүүлэх төлбөрийн хэмжээг шинэчлэв

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нэг даатгуулагчид үзүүлэх төлбөрийн хэмжээг шинэчлэв

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нэг даатгуулагчид үзүүлэх төлбөрийн дээд хэмжээ 1.800.000 төгрөг байсныг шинэчлэн 2.000.000 төгрөг байхаар тогтоолоо. Ингэснээр даатгуулагчийн авах эмнэлэг, сувилалын тусламж үйлчилгээний зардал болон эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардал нэмэгдэж, хүртээмж нь сайжирах бодит нөхцөл бүрдэж байна. Жилд Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас давхардсан тоогоор 5 сая орчим даатгуулагчид эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг юм.