Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээЭрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой шинэ журам, жагсаалт шинэчлэгдэн батлагдаа

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой шинэ журам, жагсаалт шинэчлэгдэн батлагдаа

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл (НДҮЗ)-ийн 2016 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлаар Эрүүл мэндийн даатгалын дараах журам, жагсаалтыг хэлэлцэн баталсныг харилцагч эрүүл мэндийн байгууллага, ажил олгогч, даатгуулагч Та бүхэнд мэдээлж байна. Үүнд:

1. НДҮЗ-ийн “Жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай“ 18 дугаар тогтоолоор баталсан “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт”-д нэмэлтээр орох дан найрлагатай эмийн ерөнхий нэршлийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөх хэмжээ болон нийлмэл найрлагатай эмийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар хөнгөлөх хэмжээ

08_18_Emiin jagsaalt_2016