Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээ2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 550,000₮ болж өөрчлөгдсөн тул даатгуулагч та бүхэнд шимтгэл төлөлтийн хэмжээний талаар мэдээлэл хүргэж байна.

2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 550,000₮ болж өөрчлөгдсөн тул даатгуулагч та бүхэнд шимтгэл төлөлтийн хэмжээний талаар мэдээлэл хүргэж байна.