Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрЗурган мэдээ“ТӨРИЙН ШИЛДЭГ АЛБАН ХААГЧ”-ААР ШАЛГАРЛАА

“ТӨРИЙН ШИЛДЭГ АЛБАН ХААГЧ”-ААР ШАЛГАРЛАА

Багануур дүүргийн Засаг даргаас жил бүр шалгаруулдаг “Шилдэг төрийн албан хаагч” номинацит Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хяналт шалгалтын байцаагч, тасгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Солонго шалгарлаа.
Ц.Солонго нь 2009 оны 11 дүгээр сараас Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст архив, бичиг хэрэг, дотоод хяналтын ажилтан, 2014 оны 04 дүгээр сараас ЭМД-ын байцаагч, 2015 оны 10 дугаар сараас орлого, шимтгэлийн байцаагч, 2016 оноос Шимтгэлийн байцаагч, 2017 оноос Хяналт шалгалтын байцаагч, 2019 оноос Орлого, шимтгэлийн байцаагч, 2023 оноос Хяналт шалгалтын байцаагч, тасгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр тус тус ажиллаж байна.